Vuosi 2014 oli UNIC-palvelut Oy:llä työntäyteinen vuosi

OPAL – seurantatietojen mukaan koko maassa kaupan alan ammatillisia koulutuksia järjestettiin vuonna 2014 129 kappaletta ja niissä oli oppilaita yhteensä 1634.  UNIC-palvelut Oy järjesti kaupan alan ammatillisista koulutuksista 14 (osuus koko maan koulutuksista 10,8 %). Näihin koulutuksiin osallistui yhteensä 204 oppilasta (oppilaiden osuus koko maan koulutuksista 12,4 %).

OPALin seurantatietojen mukaan UNICin oppilaista 98,5 % vastasi opal-palautteisiin (muiden kouluttajien oppilaista 83,3 %). UNICin järjestämien koulutusten keskiarvopalute oli 4,6 (max 5, muiden kouluttajien 4,1). Palautteissa korostuivat hyvät ja erinomaiset arvosanat, joiden osuus UNICin koulutuksista oli 97,5 % (muiden kouluttajien 84,6 %).

Koulutuksiimme osallistui maahanmuuttajia 21 %, kun muilla vastaava luku oli 14 %. Koulutuksiin (kaikkien) on osallistunut oppilaita kaikista ikäryhmistä tasaisesti. Naisia oppilaina oli UNICin koulutuksissa 90 % ja miehiä 20 % (muiden koulutuksissa naisia oli 69 % ja miehiä 31 %).

Ammatillisten koulutusten (myynnin ammattitutkinnot) viime vuoden vaikuttavuus-arvioinneissa alkoi näkyä kaupan alalla tehdyt muutokset työtilaisuuksien vähenemisenä. Samoin Venäjän tilanne talouspakotteineen vähensi matkailua ja ostosmatkoja Suomeen. Näillä tekijöillä on ollut suora vaikutus työpaikkojen vähenemiseen Kaakkois-Suomen alueella, jossa UNIC – palvelut on järjestänyt paljon kaupan alan koulutuksia.

Opal-tilastoinnin mukaisesti UNICin järjestämistä ammatillisista koulutuksista 41,5 % (muiden kouluttajien 43,2 %) sijoittui heti koulutuksen jälkeen työhön, harjoitteluun, yrittäjäksi tai aloitti toisen koulutuksen, työvoiman ulkopuolelle sijoittui 2,5 % (muiden kouluttajien 3,4 %, sairastumiset, äitiyslomat jne.) ja työttömäksi koulutuksen jälkeen jäi 56 % (muiden kouluttajien 53,3 %).

Ammatillisessa koulutuksessa myynnin ammattitutkinnosta koko tutkinnon suoritti 166 ja osatutkintoja 28 opiskelijaa.

Valmennusten määrä lisääntyi

Järjestimme vuonna 2014 työnhakuvalmennuksia Etelä-Pohjanmaan alueella, Keski-Suomessa (Jyväskylä, Jämsä), uravalmennuksia Pohjanmaan alueella (Vaasa) ja Kaakkois-Suomessa (Lappeenranta).

Kaikkiaan valmennuspalveluihimme (60 ryhmässä) osallistui 659 valmennettavaa. Kohderyhmät vaihtelivat; nuoret, maahanmuuttajat, sekaryhmät, korkeasti koulutetut. Kaikista ryhmistä saatu palautekeskiarvo oli 4,32 (max 5) ja kouluttajat saivat palauteen keskiarvoksi 4,7 (max 5).

Tekemämme seurantatilaston mukaan valmennukset onnistuivat erinomaisesti:

Seinäjoen TE-toimiston alueella työnhakuvalmennuksiin osallistui 30 ryhmää, yhteensä 320 työnhakijaa ja valmennettavien antaman palautteen keskiarvo oli 4,41, opettajien saama keskiarvopalaute oli 4,78.

Keski-Suomen työnhakuvalmennuksissa oli ryhmiä 15 ja osallistujia 169. Valmennettavien antama palautekeskiarvo oli 4,35 ja kouluttajien saama palaute 4,79. Jyväskylän ryhmissä valmennettavat tekivät yhteensä 270 yrityskäyntiä kartoittaen erilaisia työpaikkoja ja työpaikkahakuja.

Vaasassa järjestimme 11 uravalmennusryhmää, joissa mukana oli kaikkiaan 136 työnhakijaa. Ryhmiä oli eri kohderyhmille. Osallistujien antama yleispalaute oli 4,4 ja kouluttajien saama palaute 4,7.

Uutena alueena vuonna 2014 tuli Kaakkois-Suomi. Lappeenrannassa järjestettiin 4 ryhmää ja osallistujia oli 44. Palautteen keskiarvo oli näissä ryhmissä 4,11 ja kouluttajien saama palaute oli 4,51.

UNIC – palvelut Oy kiittää sekä innokkaita opiskelijoita että TE-toimistojen henkilökuntaa ympäri Suomen hyvästä yhteistyöstä, työpaikkakäynneistä ja antoisista yhteiskeskusteluista, joiden avulla työnhakijat ovat voineet edetä kohti työelämää.

Toivotamme kaikille entisille ja nykyisille opiskelijoille sekä TE-toimistojen yhdyshenkilöille ja kurssikummeille Oikein hyvää ja rentouttavaa kesää!