Valmistava koulutus ja näyttötutkinto

Olemme erikoistuneet myynnin ja asiakaspalvelun ammattilaisten kouluttamiseen. Toteutamme näyttötutkintoja ja niihin valmistavaa koulutusta.

Näyttötutkinto

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, jossa periaatteena on asiakaslähtöisyys. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Kaikki ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot voidaan suorittaa näyttötutkintona. Meidän tarjonnastamme löytyy tällä hetkellä myynnin ammattitutkinto.

Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito ensisijaisesti aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutilanteissa. Näyttötutkinnon suorittaja osallistuu usein valmistavaan koulutukseen, jonka avulla hankitaan tarvittavaa ammattitaitoa. Henkilö, jolla on jo riittävä ammattitaito voi suorittaa näyttötutkinnon tai sen osan osallistumatta koulutukseen.

Näyttötutkinnoista voit lukea lisää Opetushallituksen sivuilta www.oph.fi. Näyttötutkintona suoritettu ammattitutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin, eli ammattitutkintotodistuksella voit hakeutua jatko-opintoihin.

Myynnin ammattitutkintoon valmistava koulutus

Valmistavaa koulutusta toteutamme työvoimakoulutuksena, oppisopimuskoulutuksena ja osana erillisiä työllistämisprojekteja. Valmistavan koulutuksen tavoitteena on kouluttaa opiskelijoita ammattitutkinnon suorittamiseen.  Myynnin ammattitutkintoon valmistava koulutus antaa esimerkiksi päivittäis- tai erikoistavarakaupan myyjän tehtäviin aikoville ja niissä jo toimiville tarvittavat perustiedot ja – taidot asiakaspalvelusta, myyntityöstä, tuotetietoudesta, markkinoinnista ja vähittäiskaupan toiminnasta. Opetusmuotoina ovat lähiopetus, verkko-oppimistehtävät (Moodle -oppimisympäristö), projektit ja työssäoppiminen aidossa työympäristössä. Tutustu koulutuksen sisältöihin tarkemmin viereistä kuvaa klikkaamalla.

myynnin at esite

Työvoimakoulutuksessa tapahtuva valmistava koulutus on kestoltaan 120–200 opiskelupäivää opiskelutavan, muun sisällön ja osallistujan lähtötason mukaan. Työvoimakoulutuksessa opiskelu toteutetaan viitenä päivänä viikossa erillisen opetusohjelman mukaisesti. Päivän pituus on 7 opetustuntia. Työvoimakoulutuksen osalta oppilailla on koulutuksessa läsnäolovelvollisuus. Oppisopimuskoulutuksessa oppilailla on lähiopetusta noin 2 päivää / kk.

Opetus henkilökohtaistetaan opiskelijan lähtötilanteen ja tavoitteiden mukaisesti. Jokaisen opiskelijan kanssa tehdään oma henkilökohtainen suunnitelma, jota tarkennetaan tai päivitetään tarvittaessa koulutuksen aikana.

Näyttötutkintotilaisuus

Tutkintotilaisuudessa tutkinnonsuorittaja osoittaa ammattitaitonsa vaaditulla tavalla. Arviointi perustuu aina tutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin, joihin tutkintosuoritusta verrataan.  Arvioinnissa käytetään monipuolisesti erilaisia ja ensisijaisesti laadullisia menetelmiä, kuten havainnointia, haastatteluja, kyselyjä, ryhmä- ja itsearviointia. Tutkinto suoritetaan yleensä tutkinnon osa kerrallaan.

Ammattitaitoa arvioivat työnantajan, työntekijän sekä opetusalan edustajat. Myös tutkinnon suorittaja arvioi omaa osaamistaan. Tutkinnon osan suorittamisen jälkeen käydään arviointikeskustelu, johon osallistuvat tutkinnon suorittaja ja arvioijat. Arvioijat esittävät tutkintotoimikunnalle suorituksen hyväksymistä tai hylkäämistä. Lopullisen päätöksen arvioinnista tekee tutkintotoimikunta. Tutkintotodistuksen saat, kun tutkintotoimikunta on vahvistanut arvioinnin kokouksessaan. Me annamme opiskelusta sinulle aina osallistumistodistuksen ja opintosuoritusotteen.