Valmennukset

Työnhakuvalmennus

Työnhakuvalmennus on työllistymistä edistävää palvelua, jota työhallinto hankkii asiakkailleen. Työnhakuvalmennuksessa asiakasta ohjataan ja tuetaan työn hakemisessa. Valmennuksen tarkoituksena on kehittää asiakkaan työnhaun taitoja siten, että valmiudet omatoimiseen työnhakuun paranevat. Työnhakuvalmennuksessa asiakas perehtyy työnhakuprosessiin ja oppii käyttämään työnhakukanavia sekä arvioimaan laaja-alaisesti eri työpaikkavaihtoehtoja oman työnhakunsa ja osaamisensa näkökulmasta.

Työnhakuvalmennuksiimme voi sisältyä työnhakuun liittyvää verkkopalvelujen ohjausta, ryhmässä käytäviä keskusteluja ja yksilöohjausta. Valmennukset toteutetaan pääsääntöisesti ryhmässä, jolloin osallistujat saavat vertaistukea.

TE-toimistot hankkivat työnhakuvalmennuksia eri kohderyhmille. Kohderyhmiä ovat esimerkiksi nuoret, maahanmuuttajat, korkeasti koulutetut tai tietyn ammattialan edustajat. Valmennuksen sisällöt suunnitellaan kohderyhmien tarpeiden mukaan.

Uravalmennus

Uravalmennusta tarjotaan asiakkaille, jotka tarvitsevat toiminnallisempaa, intensiivisempää ja pitkäkestoisempaa ohjausta ja tukea urasuunnitelmissaan. Se on tarkoitettu kokonaan vailla ammatillista koulutusta oleville, alanvaihtoa tai yrittäjyyttä harkitseville ja heille, jotka ovat palaamassa takaisin työelämään pidemmän tauon jälkeen. Uravalmennus on pääasiallisesti ryhmässä tapahtuvaa toimintaa, minkä lisäksi osia valmennuksesta voidaan toteuttaa myös verkossa. Siihen voi sisältyä TE-toimiston palveluna toteutettavaa työkokeilua tai valmennukseen kuuluvaa työhön-/koulutukseen tutustumista. Uravalmennuksen kesto vaihtelee 20 – 40 päivään osallistujan tarpeen mukaisesti.

Sisältöön kuuluvat ammattitaitokartoitus ja mahdollisimman konkreettinen jatkosuunnitelma, jonka toteuttamista asiakas jatkaa valmennuksen jälkeen.

TE -toimisto tiedottaa palvelusta henkilöasiakkaalle ja ohjaa asiakkaan uravalmennukseen. Asiakas voi myös itse tehdä aloitteen palveluun pääsystä.