Valmistava koulutus

Valmistavan koulutuksen tavoitteena on valmentaa opiskelijoita ammattitutkinnon suorittamiseen. Myynnin ammattitutkintoon valmistava koulutus antaa esimerkiksi päivittäis- tai erikoistavarakaupan myyjän tehtäviin aikoville ja toimiville tarvittavat perustiedot ja - taidot asiakaspalvelusta, myyntityöstä, tuotetietoudesta, markkinoinnista ja vähittäiskaupan toiminnasta. Koulutukseen hakeutumiseen ei ole ennakkoehtoja. Opetusmuotoina ovat lähiopetus, verkko-oppimistehtävät (Moodle oppimisympäristö), projektit ja työssäoppiminen aidossa työympäristössä. Valmistavan koulutuksen kesto on 120-200 opiskelupäivää koulutusmuodosta ja osallistujan lähtötasosta riippuen. Työvoimakoulutuksessa opiskelu toteutetaan viitenä päivänä viikossa erillisen opetusohjelman mukaisesti. Päivään sisältyy 7 opetustuntia ja tauot (1 opetustunti = 45 minuuttia). Työvoimakoulutuksen osalta oppilailla on koulutuksessa läsnäolovelvollisuus. Oppisopimuskoulutuksessa oppilailla on lähiopetusta noin 2 päivää / kk. Opetus henkilökohtaistetaan opiskelijan lähtötilanteen ja tavoitteiden mukaisesti. Oppilaat ohjataan tekemään oma henkilökohtainen suunnitelma, jota tarkennetaan tai muutetaan koulutuksen aikana. Valmistavaa koulutusta toteutamme työvoimakoulutuksena, oppisopimuskoulutuksena ja osana erillisiä työllistämisprojekteja. Näyttötutkinnoista voit lukea lisää www.oph.fi Näyttötutkintona suoritettu ammattitutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin. Eli ammattitutkintotodistuksella voit hakeutua jatko-opintoihin. Saatuasi ammattitutkintotodistuksen voit tietyin edellytyksin hakea ammattitutkintostipendiä. Lisätiedot tästä löydät www.koulutusrahasto.fi
UNIC-palvelut Oy    Tiedekatu 2 D    60320 Seinäjoki    www.unic-palvelut.fi